اجرای طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی به دیگر استانهای كشور تسری یافت

اجرای طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی به دیگر استانهای كشور تسری یافت به گزارش آنی بازار ایرنا- مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی اظهار داشت: این طرح که ابتکار وزیر صنعت برای اجرا در خراسان رضوی در زمان تصدی سمت استانداری این استان بود حالا به دیگر استانهای کشور تسری یافته است.علی اکبر لبافی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در مشهد اضافه کرد: طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی هم اینک علاوه بر خراسان رضوی در ۶ استان دیگر کشور در حال اجراست.

وی این الگوی توسعه را مبتنی بر اجرای بندهای یک، ۲۰ و ۲۱ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ذکر و بیان کرد: اهداف سه گانه طرح مثلث توسعه اقتصادی، فرهنگی با احیای مسوولیتهای شرکتی و نهادی به دنبال "بهبود سرانه درآمدی مردم، ایجاد شغل و تثبیت اشتغال" است.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار داشت: اجرایالگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی با ایجاد نهادمردمی اقتصاد مقاومتی از اردیبهشت ماه سالگذشته شروع شد و سیاستهای استاندار سابق خراسان رضوی و وزیر کنونی صنعت، معدن و تجارت را در امتداد اداره کردن کشور توسط شرکتهای خصوصی و کار برای مردم با مشارکت مردم و حمایت ارکان حاکمیت دنبال می کرد.

لبافی اضافه کرد: از اردیبهشت ماه سال قبل تا حالا ۱۷۱ معین اقتصادی شامل شرکتهای بخش خصوصی و نهادهای عمومی در پهنه خراسان رضوی مسئولیت اشتغالزایی با ارائه طرحهای کسب وکار و بهره گیری از درآمدهای مردمی و استفاده از آنها برای خود مردم را برعهده گرفتند.

وی افزود: در این راستا برای ۷۰ درصد از روستاهای خراسان رضوی طرح کسب وکار یا سند توسعه روستایی و برای ۳۰ درصد از روستاهای استان "کارت اهداف" شامل شرح وضعیت کنونی هر روستا و وضعیت مطلوب آن نوشته شد.

دبیر نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی اظهار داشت: در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی ۳۰۰ نفر آموزشهای تسهیلگری و منطقه ای کسب وکار را فراگرفتند و کارهای معینهای اقتصادی در قالب سامانه رصد معین های اقتصادی ثبت گردید و فرماندار هر شهرستان و عوامل آن ادعای هر معین در خصوص ایجاد کسب وکار را به صورت میدانی مورد بررسی قرار دادند.

لبافی اضافه کرد: تا حالا بیش از پنج هزار کسب وکار توسط معین های اقتصادی خراسان رضوی در سامانه مزبور به ثبت رسیده که از این تعداد سه هزار و ۳۰۰ کسب وکار تایید شده و ۲ هزار و ۴۰۰ کسب وکار نیز اجرائی و کامل شده است.

وی افزود: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی تحکمی نیست و از منابع درآمدی صندوق توسعه ملی و شبکه بانکی نیز بهره نمی گیرد و کاملا نیکوکارانه و خیرانه است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی اظهار داشت: در امتداد اعتقاد وزیر صنعت در خصوص اینکه کشور را باید با شرکتهای بخش خصوصی آن ساخت وی پس از ترک استان خراسان رضوی و تصدی پست وزارت، عقیده خودرا به کل کشور تسری داد.

لبافی اضافه کرد: تا حالا اجرای این مدل در استانهای خراسان شمالی، اصفهان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، کرمان، چهارمحال و بختیاری در حد امضای تفاهم نامه های معین اقتصادی و فراهم کردن بستر ایجاد کسب وکار پیش رفته است.

وی افزود: الگوی مثلث توسعه اقتصادی – فرهنگی در کل کشور در حال پیگیری است و می تواند به حاکمیت، دولت و سایر قوا کمک نماید تا در کنار هم قرار گرفته و با همکاری بخش خصوصی اقتصاد روستا را در کشور به راه بیندازند.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور طرح الگویی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی اظهار داشت: این الگو با احیای مسوولیتهای اجتماعی شرکتها و نهادها برای آبادی و توانمندسازی منطقه ای که در آن طرح خودرا به اجرا رسانیده اند و همین طور جلب حمایت و همراهی ارکان حاکمیت، مردمی کردن اقتصاد را دنبال می کند طرحی که اجرای موفقیت آمیز آن در دنیا به اثبات رسیده است.

لبافی اضافه کرد: در امتداد الگوی مثلث توسعه اقتصادی، نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی بعنوان شورای سیاستگذاری این الگو شکل خواهد گرفت و با نسخه برداری عینی از نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی خراسان رضوی، در استانهای مختلف برای پیشبرد الگوی مزبور ایجاد خواهد شد.

پیشینه

علیرضا رزم حسینی قبل از حضور در سمت استاندار خراسان رضوی، در زمان تصدی استانداری کرمان طرحی موفق از توسعه را در شهرستان قلعه گنج آن استان اجرا کرد که مورد توجه و تشویق رهبر معظم انقلاب اسلامی قرار گرفت.

وی با الگوگیری از تجربه موفق قلعه گنج "طرح مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی" را بعنوان برنامه عملیاتی خود در قالب کوشش برای تحقق اقتصاد مقاومتی در خراسان رضوی اظهار داشت و در همین راستا از دی ماه ۱۳۹۷ با تقسیم استان به ۱۲ منطقه (بر مبنای شمار حوزه های انتخاباتی) اجرای آنرا پیگیری کرد.

استاندار سابق خراسان رضوی برای پیشبرد روند اجرای طرح مثلت توسعه اقتصادی فرهنگی شامل سه ضلع کارگزاران حکومتی، سرمایه گذران و کارآفرینان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی ه همه شهرستانهای این استان سفر کرده است لازم به ذکر است که در این طرح، ائمه جمعه نیز بعنوان ناظران عالی جایگاه دارند.
در این طرح نهادها و موسسات بخش خصوصی، غیردولتی یا نیمه دولتی بعنوان "معین اقتصادی" مناطق ۱۲ گانه خراسان رضوی انتخاب و وظایف و تعهداتشان در قالب یک تفاهمنامه برای هر معین اقتصادی مشخص شد.
بر این اساس استاندار سابق خراسان رضوی در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی با هدف رفع مشکلات اقتصادی خصوصاً در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته تفاهمنامه های اقتصادی را با مسئولان محلی و شرکتهای اقتصادی بخش خصوصی بعنوان "معین" امضا کرد.

شمار معینهای اقتصادی در این چارچوب تا حالا به ۱۸۶ معین رسیده است. سه درصد معین های اقتصادی از موسسات عمومی غیردولتی، ۹۵ درصد از بخش خصوصی و ۲ درصد آنها از بخش دولتی خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند.

تفاهمنامه های سرمایه گذاری طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی شامل ۲۱ درصد در حوزه خدمات و گردشگری ۴۴ درصد در حوزه صنعت و ۳۵ درصد در حوزه کشاورزی است.

در مجموع ۹۸ درصد روستاهای خراسان رضوی زیر پوشش برنامه های توسعه ای معینهای اقتصادی رفته اند و تا حالا هزار و ۱۴۹ تفاهمنامه سرمایه گذاری به ارزش ۱۵۳ هزار و ۵۴۲ میلیارد تومان و اشتغالزایی برای ۱۷۱ هزار و ۶۶۰ نفر در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی در این استان به امضا رسیده است و میانگین پیشرفت اجرائی این طرحها نیز ۴۹ درصد است.
این میزان سرمایه گذاری در اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی شامل ۲۹.۵ درصد آورده نقدی و غیرنقدی سرمایه گذار و ۷۰.۵ درصد تسهیلات بانکی است.

همچنین تا حالا از کل تفاهمنامه های سرمایه گذاری منعقده در قالب الگوی مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی خراسان رضوی، ۱۵۳ طرح با اشتغالزایی هفت هزار و ۹۰۶ نفر و سرمایه گذاری ۲۷ هزار و ۴۶۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسیده است که این تعداد طرح معادل ۱۳.۵ درصد کل طرحها و اشتغالزایی آنها معادل ۴.۷ درصد از اشتغال کل تفاهمنامه های منعقد شده است.

همچنین در این ارتباط نهادی با عنوان "نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی" توسط استاندار خراسان رضوی تشکیل و فعال شده که با بهره بردن از مشاوره نخبگان و دانشگاهیان وظایف آن فراهم کردن زمینه انتقال تجارب معینهای اقتصادی، کنترل و نظارت بر پروژه ها و عملکرد معینها، پیگیری امور اداری و مشکلات معینهای اقتصادی با نظارت مستقیم فرمانداران است.

نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی ابتدای سال ۱۳۹۸ در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی فرهنگی بعنوان زیرمجموعه اتاق تجاری مشهد شکل گرفت و مدیریت معین های اقتصادی به این نهاد واگذار شد.
تاکنون ۲ هزار و ۲۳۰ پروژه کسب وکار خرد و متوسط از طرف ۱۱۷ معین اقتصادی در ۲۸ شهرستان استان خراسان رضوی در "سامانه رصد اقدامات معینهای اقتصادی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی" ثبت و از این تعداد هزار و ۴۴۳ فعالیت اقتصادی ۶۵ معین در ۲۶ شهرستان از طرف نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی تایید شده است.
با بهره برداری کامل این تعداد فعالیت، زمینه ایجاد ۹ هزار و ۲۹۵ فرصت شغلی در خراسان رضوی فراهم می آید. تا حالا ۶۵۱ فعالیت با ظرفیت سه هزار و ۵۳۷ فرصت شغلی به بهره برداری رسیده است.منبع:

1399/11/25
23:12:04
0.0 / 5
634
تگهای خبر: آموزش , ارز , ارزش , اقتصاد
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۴
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش