دولت دنبال رها سازی ارز نیست

دولت دنبال رها سازی ارز نیست به گزارش آنی بازار وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت در سیاست اصلاح ارز ترجیحی دنبال رهاسازی نرخ ارز و یا تامین کسری بودجه خود نیست


به گزارش آنی بازار به نقل از فارس، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در گفت گو با مردم از شبکه خبر اظهار داشت: با روند گذشته اختصاص ارز ارزان به واردات دانه روغنی، تولید دانه های روغنی صرفه نداشت و تولید روغن نباید آنقدر وابسته به واردات باشد. در شرایط کنونی با یارانه به دانه های روغنی امکان کشت و کار در داخل نبود و حتی کارخانه های آردسازی هم اقتصادی نبودند، اما اگر یارانه به مصرف کننده پرداخت گردد، امکان کشت و کار دانه های روغنی فراهم می شود. 
وی افزود: با وجود این که قیمت کالاهای اساسی در دنیا بین 30 تا 40 درصد و حتی 60 درصد هم افزایش پیدا کرده است از اقتصاددانان تحلیل خواستیم که ریشه افزایش قیمت چیست و دولت با جدیتی که در کنترل تورم دارد و جلوی خلق پول بی ضابطه را می گیرد، چگونه می تواند جلوی تورم کالاهای اساسی را بگیرد. 
* افزایش قیمت کالای اساسی به خاطر نرخ ارز و جنگ اوکراین
وزیر اقتصاد اظهار داشت: در تمام کالاهای اساسی میزان افزایش قیمت داخلی کمتر از نرخ جهانی بوده است و از فروردین سالجاری ریشه افزایش قیمت کالاهای اساسی به حوادث خارج از کشور و جنگ اوکراین برمی گردد. حتی در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی هم بالاترین رقم تورم در 30 سال قبل تجربه شده است و بیشترین اثر قیمت و مقداری بر روی تورم کشورها بوجود آمده است.
خاندوزی عنوان کرد: باید بند ناف کالاهای اساسی به مساله ارز ترجیحی و ارزان را مانند برنج و روغن کم نماییم و از سویی گروههای کم درآمد را مورد حمایت قرار دهیم و لازم نیست که قیمت این کالاها برای همه مردم جهان پایین باشد، بلکه دهک ها به تناسب قدرت خریدشان باید مورد حمایت قرار گیرند. لازم نیست قیمت نان، گوشت و برق برای همه دهک ها پایین باشد چونکه دهک های پردرآمد مصرف چند برابری نسبت به خانوارهایی دارند که با حداقل حقوق 4 تا 5 میلیون تومانی زندگی می کنند و برخی هم بیکار هستند.
وی اضافه کرد: با تکمیل پایگاه رفاه ایرانی ها افراد غنی شناسایی می شوند و اغنیا باید از گرفتن یارانه ها جدا شوند. 
* جلوی سوداگری با ارز ترجیحی را می گیریم
وزیر اقتصاد در مورد تکلیف قانون بودجه و ارز ترجیحی اظهار داشت: سال گذشته 8 میلیارد دلار و سال جاری 9 میلیارد دلار ارز ترجیحی در نظر گرفته شده که در یکی دو ماه اول سال تمام می شد و دولت تصمیم گرفت به جای این که این ارز در اختیار واردکننده قرار گیرد، در اختیار مردم قرار گیرد چونکه در روش قبلی این حمایت ها کمتر به مردم اثبات می کرد و دولت هم با سیاست مدبرانه می تواند جلوی فعالیت سوداگری را بگیرد. 
خاندوزی اظهار داشت: روند قبلی پرداخت ارز ترجیحی ناکارآمد و فسادخیز بود و انگیزه ای برای تقویت تولید داخل هم وجود نداشت و به جای تولید دانه های روغنی به واردات منجر می شد. 
سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: دولت هیچ سیاست ارزی دیگر جز از بین بردن رانت و فساد در ارز ترجیحی ندارد و از سویی دولت دنبال رهاسازی نرخ ارز نیست. حتی در این دولت نرخ ارز گاهی به بالای 31 هزار تومان هم رسید اما با کنترل های داخلی نرخ به سطوح قبلی برگشت. 
وی اظهار داشت: بعضی می گویند باید سیاست آزادسازی کل اقتصاد و رهاسازی صورت گیرد که این هم غلط است و اگر از آنها بپرسید در مورد قیمت کالاهای اساسی و کمبود در بازار جهانی و مقابله با قاچاق چه باید بکنیم پاسخی ندارند. 
خاندوزی اظهار داشت: یکی از نهادهای امنیتی امروز گزارش داد در 40 روز اول سالجاری در بعضی استانهای شرقی روزانه هزار تن روغن به کشورهای همسایه قاچاق می شد که این در ارتباط با موارد کشف شده است و اساسا دو سه برابر این مقدار روغن یارانه دار از مرزهای کشور خارج می شود.
* تفکر دولت مبتنی بر عدالت و مردم داری است
وی اظهار داشت: تفکر دولت مبتنی بر عدالت و مردمداری است و به سمت آزادسازی و رهاسازی نمی رود بخصوص در شرایط منطقه و جنگ اوکراین باید این اطمینان را به مردم بدهیم که از آنها حمایت می نماییم. 
به گفته وزیر اقتصاد، بهترین شیوه برای کاهش فساد و رانت اصلاح ارز ترجیحی است که در روش قبلی رفاه مردم هم کاهش پیدا کرده بود، اما سیاست باید طوری اجرا شود که دهک های پایین درآمدی بیشتر مورد حمایت قرار گیرند. 
خاندوزی تصریح کرد: دولت نه تنها برای کسری بودجه و یا سایر سیاست ها به اصلاح ارز ترجیحی نمی پردازد، بلکه دولت منفعت بودجه ای ندارد و می خواهد سیاست ارزی بهتری به نفع مردم اجرا نماید و دولت می خواهد ارز نفتی را علاوه بر این که به کالای اساسی می دهد برای کارهای عمرانی هم اختصاص دهد.
وی تاکید کرد: من بعنوان وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور می گویم نه منفعت خزانه کشور و نه منفعت بودجه ای در این طرح دنبال نمی گردد و اگر این طرح در سه سال قبل اجرا می شد چون فاصله ارز ترجیحی4200 تومانی و بازار آزاد کم بود، هزینه های آن کمتر می شد. 
* اقتصاد را پیشبینی پذیر می کنیم
وزیر اقتصاد اظهار داشت: سیاست دولت این است که هر نوع اصلاح اقتصادی با پختگی و کارشناسی صورت گیرد و ما در اصلاح یارانه ها معتقد به اجرای تدریجی هستیم و نمی خواهیم شوک درمانی انجام دهیم. گرچه شوک درمانی با جبران همراه باشد. بلکه می خواهیم اقتصاد پیشبینی پذیر باشد. 
* جبران معیشت مردم با کالابرگ الکترونیکی
خاندوزی این نکته را هم اظهار داشت: اصلاح یارانه ها ادامه دار خواهد بود و نمی خواهیم حمایت دولت یکی دو ماهه باشد. از طرفی بودجه ما را مکلف کرده، از راه کالابرگ معیشت مردم را جبران نماییم. 
وی اضافه کرد: مسئولیت آرد خبازی و نان سنتی برعهده وزارت اقتصاد است و ما به سمت کالابرگ برای نان می رویم و آنرا به سایر کالاها تعمیم می دهیم.
وزیر اقتصاد ضمن اشاره به پرداخت نقدی که امشب انجام شد، اظهار داشت: این پرداخت تا فردا بامداد تکمیل خواهد شد.
* 81 درصد گندم تبدیل به نان سنتی می شود
خاندوزی اضافه کرد: از مجموع گندم مصرفی کشور 81 درصد برای نان متعارف و سنتی و 6 تا 7 درصد برای نان های صنعتی  و فانتزی و بقیه برای کالاهای دیگر استفاده می شود. البته در تهران سهم نان صنعتی 19 تا 20 درصد و نان سنتی 80 درصد است، اما در بعضی استان ها نان سنتی 96 درصد و نان صنعتی حدود 4 درصد است و متوسط کشور 6 تا 7 درصد است.
* قیمت نان برای مردم یک ریال هم اضافه نمی شود
وی اظهار داشت: دولت مکلف است سفره ایرانی ها را پاس بدارد و قدرت خرید مردم که 81 درصد نان سنتی مصرف می کنند را حفظ کند، البته معتقدیم طرح نان به صورت مجزا  اجرا می شود و تاکید داریم که میزان پرداختی از جیب مردم حتی یک ریال اضافه نشود و رئیس جمهور  هم تاکید کرده است که قیمت نان افزایش نیابد و نظر مقام معظم رهبری هم همین است.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: خرید نان با کارت بانکی و در سیستم جدید انجام می شود که به قیمت قبلی خواهد بود. مثلا نان سنگک مثل گذشته 2 یا 3 هزار تومان از کارت بانکی خریدار کم می شود، البته تعداد نان ثبت می شود که بدانیم چقدر از آرد خبازی تبدیل به نان شده و بقیه قیمت آن به خبازی پرداخت می شود.
به گفته خاندوزی پس از افزایش قیمت آرد انگیزه ای برای قاچاق نمی ماند و دولت برای جبران هزینه نانوا حلقه ماقبل آخر را یعنی نانوا را حمایت می کند. یعنی بخشی از پول نان از کارت مردم و قسمتی توسط دولت پرداخت می شود.
وی این را هم اظهار داشت: همه کارت های بانکی تمام اعضای خانوار قابلیت خرید نان خواهد داشت و ما حداکثر تسهیل و روان سازی را انجام داده ایم البته در دوره آزمایشی در یک استان اجرا می شود و بعد به کل کشور تعمیم داده می شود. 
وزیر اقتصاد در مورد اثر سیاست اصلاح یارانه نان بر ضایعات اظهار داشت: بدون شک در کاهش ضایعات مؤثر خواهد بود و نوع مصرف بهینه خواهد شد. البته همه اتفاقات خوب و همه آرزوها با یک سیاست محقق نمی گردد، بلکه باید اصلاح زیرساخت ها صورت گیرد، وگرنه سیاست کوتاه مدت قیمتی اگر با زیرساخت همراه نباشد باردیگر به حالت قبل برمی گردد.
خاندوزی عنوان کرد: در بعضی از دولت ها قیمت فلان حامل انرژی بالا رفت و گفته می شد مردم از خودروی شخصی استفاده نکنند اما زیرساخت حمل و نقل عمومی فراهم نبود و پس از مدتی مردم به ماشین شخصی روی آوردند. 
وی تاکید کرد: یارانه ارز ترجیحی باید به دست مردم و یا حلق ماقبل آخر برسد و شیرینی فساد و قاچاق آرد را کم نماییم. 
به گفته وزیر اقتصاد، قیمت نان، داروهای بیمه ای و بنزین تغییر پیدا نمی کند و سیاست ها را باید به ترتیب و با توالی دنبال نماییم. 
خاندوزی در مورد جا ماندگان یارانه اظهار داشت: در ستاد اقتصاد دولت عنوان شد که پایگاه رفاه ایرانی ها در وزارت کار آماده شود و یک دهک پردرآمدی یا 10 درصد جامعه که از یارانه کنار گذشته شده اند اگر شواهدی ارائه نمایند و در صورت داشتن استحقاق می توانند جزو یارانه بگیران قرار گیرند و می توانند به سایت وزارت رفاه رجوع کنند. 
وی این را هم اظهار داشت: از فردا اطلاعیه رسمی اعلام خواهد شد حتی میزان واریزی یارانه معیشتی و این که از چه زمانی قابل برداشت خواهد بود و به چه ترتیبی امکان اعتراض به حذف یارانه از پایگاه رفاه ایرانی ها اعلام خواهد شد و اگر کسانی مستحق تشخیص داده شوند یارانه های قبلی برای شان جبران می شود.
منبع:

1401/02/20
12:39:50
5.0 / 5
208
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۴
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش