آرشیو مطالب : تشریفات

معاون گمرك اعلام كرد

یك میلیون دوز واكسن مرخص شد

یك میلیون دوز واكسن مرخص شد

تسهیل واردات نهاده های تولید و دارو

تسهیل واردات نهاده های تولید و دارو

محموله تجهیزات خط تولید واكسن وارد ایران شد

محموله تجهیزات خط تولید واكسن وارد ایران شد

كشش پایین سرمایه گذاران برای تولید در مناطق آزاد

كشش پایین سرمایه گذاران برای تولید در مناطق آزاد
معاون گمرك به آنی بازار اعلام كرد

هیچ واكسن فایزری وارد و ترخیص نشده است

هیچ واكسن فایزری وارد و ترخیص نشده است
مدیركل ترانزیت گمرك اعلام كرد

فعال سازی كریدور شمال- جنوب از راه بنادر شمالی

فعال سازی كریدور شمال- جنوب از راه بنادر شمالی

داروهای كشف شده در عراق ساخت عراق است بعلاوه سند

داروهای كشف شده در عراق ساخت عراق است بعلاوه سند

استقرار سخت و نارضایتی گمرك در مناطق آزاد

استقرار سخت و نارضایتی گمرك در مناطق آزاد
گمرك اعلام كرد

موجودی ۴ میلیون تنی كالاهای اساسی در بنادر

موجودی ۴ میلیون تنی كالاهای اساسی در بنادر

جهانگیری، سفرهای غیرضروری شركت های دولتی را ممنوع كرد

جهانگیری، سفرهای غیرضروری شركت های دولتی را ممنوع كرد

احتمال واگذاری خودرو های مانده در گمرك به سازمان اموال تملیكی

احتمال واگذاری خودرو های مانده در گمرك به سازمان اموال تملیكی
درگفت وگو با آنی بازار اعلام شد

خداحافظی گمرك از كاغذبازی با همسایه ها

خداحافظی گمرك از كاغذبازی با همسایه ها
در نیمه نخست امسال رقم خورد؛

رشد ۵۴ درصدی صادرات كفش، عایدی ۶۲ میلیون دلاری

رشد ۵۴ درصدی صادرات كفش، عایدی ۶۲ میلیون دلاری

تاكسی لوكس فرودگاه و تفاوت آن با تاكسی های اینترنتی

تاكسی لوكس فرودگاه و تفاوت آن با تاكسی های اینترنتی

تشریفات عروسی فرصت یا تهدید

تشریفات عروسی فرصت یا تهدید

جشن عروسی

جشن عروسی
anibazar.ir - حقوق مادی و معنوی سایت آنی بازار محفوظ است

آنی بازار

بازار خرید و فروش